Revisionsrapporter 2018

Ägarstyrning och regionstyrelsens uppsiktsplikt

Granskningsrapport - Ägarstyrning och regionstyrelsens uppsiktsplikt (pdf)

Missiv - Ägarstyrning och regionstyrelsens uppsiktsplikt (pdf)

Intern kontroll inom redovisningsrutiner och system

Granskningsrapport - Intern kontroll inom redovisningsrutiner och system (pdf)

Missiv - Intern kontroll inom redovisningsrutiner och system (pdf)

Svar på revisionsrapport - Intern kontroll inom redovisningsrutiner och system (pdf)

Jämlik palliativ vård

Granskningsrapport - Jämlik palliativ vård (pdf)

Missiv - Jämlik palliativ vård (pdf)

Svar på revisionsrapport - Jämlik palliativ vård (pdf)

Intern kontroll av hantering av bisysslor

Granskningsrapport - Intern kontroll av hantering av bisysslor (pdf)

Missiv - Intern kontroll av hantering av bisysslor (pdf)

Svar på revisionsrapport - Uppföljning av tidigare granskning avseende bisysslor (pdf)

Granskning av delårsrapport och utlåtande

Granskningsrapport - granskning av delårsrapport och utlåtande(pdf)

Missiv - Granskning av delårsrapport och utlåtande (pdf)

Uppföljning av tidigare granskning avseende kompetensförsörjning

Granskningsrapport - uppföljning tidigare granskning kompetensförsörjning (pdf)

Missiv - Uppföljning tidigare granskning kompetensförsörjning (pdf)

Svar på revisionsrapport - Uppföljning Kompetensförsörjning (pdf)

Följsamhet till nationella riktlinjer för astma och KOL

Granskningsrapport - Följsamhet till nationella riktlinjer för astma och KOL (pdf)

Missiv - Följsamhet till nationella riktlinjer för astma och KOL (pdf)

Användning av digitaliseringens möjligheter för en god och jämlik hälsa och vård

Granskningsrapport - Användning av digitaliseringens möjligheter för en god och jämlik hälsa och vård (pdf)

Missiv - Användning av digitaliseringens möjligheter för en god och jämlik hälsa och vård (pdf)

Regionstyrelsens efterlevnad av reglemente

Granskningsrapport - Regionstyrelsens efterlevnad av reglemente (pdf)

Svar på revisionsrapport - Efterlevnad av reglemente (pdf)

Missiv - Efterlevnad av reglemente (pdf)

Hantering av konst - uppföljning

Revisionsrapport - Hantering av konst - uppföljning (pdf)

Missiv - Hantering av konst - uppföljning (pdf)

Svar på revisionsrapport - Hantering av konst (pdf)

Uppföljande granskning av diabetesvården

Granskningsrapport - Uppföljning diabetsvården (pdf)

Missiv - Uppföljande granskning av diabetesvården (pdf)

Svar på revisionsrapport - Uppföljande granskning av diabetesvården (pdf)

Uppföljande granskningar avseende samordning av det regionala utvecklingsarbetet samt styrning av regionala utvecklingsprojektet

Revisionsrapport - Uppföljande granskning samordning av det regionala utvecklingsarbetet (pdf)

Revisionsrapport - Uppföljande granskning styrning av regionala utvecklingsprojekt (pdf)

Svar på revisionsrapport - Uppföljning av granskningar gällande styrning av regionala utvecklingsprojektet samt samordning av regionala utvecklingsarbetet (pdf)

Granskning av köpt vård

Revisionsrapport - Köpt vård (pdf)

Missiv - Granskning av köpt vård (pdf)

Svar på revisionsrapport - Köpt vård (pdf)

Granskning kollektivtrafiken

Revisionsrapport - Granskning kollektivtrafiken (pdf)

Missiv - Granskning av kollektivtrafiken (pdf)

Svar på revisionsrapport - Granskning av kollektivtrafiken (pdf)

Mål- och uppföljningsprocessen

Revisionsrapport - Mål och uppföljningsprocessen (pdf)

Missiv - Granskning av Mål- och uppföljningsprocessen (pdf)

Svar på revisionsrapport - Mål och uppföljningsprocessen (pdf)