Revisionsrapporter 2020

Årsredovisning

Granskningsrapport – Granskning av årsredovisning 2020 (pdf)

1177

Granskningsrapport – Granskning av 1177 (pdf)

Missiv – Granskning av 1177 (pdf)

RF Revisionsrapport - Granskning 1177 (pdf)

Svar på revisionsrapport - Granskning 1177(pdf)

Lönhantering och löneutbetalningsprocess

Granskningsrapport – Granskning av lönehantering och löneutbetalnings- processen (pdf)

Missiv – Lönehantering och löneutbetalningsprocessen (pdf)

Svar på revisionsrapport RSO - Granskning lönehantering och löneutbetalningsprocessen (pdf)

Delårsrapport 2020

Granskningsrapport – Granskning av delårsrapport 2020 Region Gävleborg (pdf)

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2020 (pdf)

Regionens arkiv

Granskningrapport – Granskning av regionens arkiv (pdf)

Missiv – Granskning av regionens arkiv (pdf)

Svar på granskning – Granskning av regionens arkiv (pdf)

Region Gävleborgs arbete med jämställdhet och motverka diskriminering

Granskningsrapport – Granskning Region Gävleborgs arbete med jämställdhet och motverka diskriminering (pdf)

Missiv – Granskning av regionens arbete för att främja jämställdhet och motverka diskriminering (pdf)

Svar på granskning - Granskning av regionens arbete för att främja jämställdhet och motverka diskriminering (pdf)

Region Gävleborgs arbete med hållbarutveckling med fokus på miljö- och klimat

Granskningsrapport – Granskning Region Gävleborgs arbete med hållbarutveckling med fokus på miljö- och klimat (pdf)

Missiv – Granskning av regionens arbete hållbar utveckling med fokus på miljö- och klimat (pdf)

Processen för vårdplatsutnyttjande

Granskningsrapport – Granskning av processen för vårdplatsutnyttjande (pdf)

Missiv – Granskning av processen för vårdplatsutnyttjande (pdf)

Svar på granskning - Granskning av processen vårdplatsutnyttjande (pdf)

Region Gävleborgs hantering av bidrag till civilsamhället

Granskningsrapport – Uppföljande granskning av Region Gävleborgs hantering av bidrag till civilsamhället (pdf)

Missiv – Uppföljning granskning hantering av bidrag till civilsamhället (pdf)

Svar på granskning – Uppföljning granskning hantering av bidrag till civilsamhället (pdf)

Inhyrd personal inom hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet

Granskningsrapport - Inhyrd personal inom hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet (pdf)

Missiv - uppföljning granskning inhyrd personal inom hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet (pdf)

Svar på granskning - Uppföljning granskning inhyrd personal inom hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet (pdf)

Nämnderna och styrelsens delegationsordningar

Granskningsrapport – Granskning av nämndernas och styrelsens delegationsordningar (pdf)

Missiv – Granskning av nämndernas och styrelsens delegationsordningar (pdf)

Svar på revisionsrapport - Granskning av nämndernas och styrelsens delegationsordningar (pdf)

Efterlevnad av styrdokument

Granskningsrapport – Efterlevnad av styrdokument (pdf)

Missiv - Granskning av efterlevnad av styrdokument (pdf)

Svar på granskning - Gransknin av efterlevnad av styrdokument (pdf)

Löpande intern kontroll i redovisningsrutiner

Granskningsrapport – Löpande intern kontroll i redovisningsrutiner (pdf)

Missiv - Granskning löpande intern kontroll i redovisningsrutiner (pdf)

Svar på granskning - Granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner (pdf)