Revisionsrapporter 2023

Delårsrapport 2023

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2023 (pdf)

God ekonomisk hushållning och balanskrav

Granskningsrapport – God ekonomisk hushållning och balanskrav 2023 (pdf)

Granskning av regionstyrelsens och nämndernas protokoll

Granskningsrapport - Granskning av protokoll (pdf)

Missiv - Granskning av protokoll (pdf)

Införandet av Min Vård Gävleborg, avseende dataskydd och informationssäkerhet

Granskningsrapport - Granskning av införandet av Min Vård Gävleborg, avseende dataskydd och informationssäkerhet (pdf)

Missiv - Granskning av Min vård Gävleborg, avseende dataskydd och informationssäkerhet (pdf)

Åtgärder för att behålla och utveckla medarbetare samt chefer

Granskningsrapport - Granskning av åtgärder för att behålla och utveckla medarbetare samt chefer (pdf)

Missiv - Granskning Åtgärder för att behålla och utveckla medarbetare och chefer (pdf)

Åtgärder för en ekonomi i balans

Granskningsrapport - Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans (pdf)

Missiv - Åtgärder för en ekonomi i balans hälso- och sjukvårdsnämnden och hållbarhetsnämnden (pdf)

Inköp och upphandling

Granskningsrapport - Inköp och upphandling (pdf)

Missiv - Granskning av regionens inköp och upphandling (pdf)

Somatisk vård till patienter inom beroendevården

Revisionsrapport - Somatisk vård till patienter inom beroendevården (pdf)

Missiv - Granskning somatisk vård till patienter inom beroendevården (pdf)

Uppföljning löneprocessen

Revisionsrapport - Uppföljning löneprocessen (pdf)

Missiv - Granskning uppföljning löneprocessen (pdf)