Gemensam nämnd för FoU Välfärd, Hjälpmedel, Regnet och HelGe-biblioteken

För FoU Välfärd, Hjälpmedel, RegNet och HelGe-bibliotek finns en gemensam nämnd som bedriver verksamhet i samverkan med länets kommuner.

Kallelser, protokoll och mötesdatum

Kallelser, handlingar, protokoll och mötesdatum för gemensam nämnd

Tidigare protokoll kan du beställa från regionarkivet.

Ledamöter

Ledamöter i gemensam nämnd

Mer om den gemensamma nämnden

FoU Välfärd

FoU Välfärd är en enhet som bedriver forskning och utveckling inom Regionen. Enheten är kommunernas resurs för kunskaps- och kvalitetsutveckling inom socialtjänsten. Målet är att verka för kunskaps- och kvalitetsutveckling via handledning, utvärderingsuppdrag, utvecklingsarbeten, konferenser, kurser, seminarier, rapporter och nyhetsbrev.

Mer om FoU Välfärd  Kontaktperson: Patrik Lind, 026-15 59 63 

Hjälpmedel SAM

Hjälpmedel SAM utför tjänster samt säljer och hyr ut produkter inom hjälpmedelsområdet för personer som har rörelsehinder, tal- och språksvårigheter samt kognitiva och medicinska funktionsnedsättningar.

Mer om Hjälpmedel SAM Kontaktperson: Ulf Persson, 026-15 35 18

RegNet

Bredbandsnätet RegNet binder samman stadsnäten i länets tätorter. Kommunerna har nyttjanderättsavtal med regionen som gäller fram till 2030-12-31. Nätet är en viktig del av regionens IT-infrastruktur. I nätet förhyr Regionen en våglängd om 1 Gbit/sek som är en gemensam kommunikationsplattform, kallad Kommunmolnet, för kommunerna och regionen.

Kontaktperson: Annica Aneklev, 026-53 16 77.

HelGe-bibliotek

HelGe-bibliotek erbjuder invånarna bättre biblioteksservice och använder bibliotekens resurser på ett mer ändamålsenligt sätt. Detta uppnås bl a med en gemensam biblioteksdatabas, transporttjänst och gemensamt lånekort.

Mer om HelGe-bibliotek