Länets Funktionsrättsråd

Länets Funktionsrättsråd är en organisation för överläggningar, samråd och ömsesidig information på länsplanet mellan företrädare för brukar- och intresseorganisationerna och Region Gävleborg.

På grund av covid-19-pandemin ställs vårens Länets Funktionsrättsrådsmöte in.

Politiska ledamöter

Ledamöter länets handikappråd

Arbetsordning

Arbetsordning handikappråd

Arbetsutskott (AU)

AU mötesdatum 2020: 31 augusti och 27 oktober

Länets Funktionsrättsråd

LHR sammanträden 2020: 1 oktober och 2 december

Protokoll