Patientnämnden

Kallelser, protokoll och mötesdatum

Kallelser, protokoll och mötesdatum för patientnämndens sammanträden

Tidigare protokoll kan du beställa från regionarkivet.

Ledamöter 

Ledamöter i patientnämnden

Nämndsekreterare

Lena Nordstrand

Reglemente, verksamhetsberättelser, verksamhetsplan