Regionfullmäktige

Region Gävleborg är en politiskt styrd organisation. Regionfullmäktige har 75 ledamöter som väljs var fjärde år. Då väljer du som är 18 år eller äldre vilka politiker som ska styra i regionen.

Kallelser, protokoll och mötesdatum

Interpellations- och frågelista inför regionfullmäktige

Kallelser, handlingar, protokoll och mötesdatum för regionfullmäktiges sammanträden

Tidigare protokoll kan du beställa från regionarkivet.

Ledamöter och mandatfördelning

Ledamöter i regionfullmäktige

De 75 mandaten i regionfullmäktige är under mandatperioden 2018–2022 fördelade enligt följande:

Socialdemokraterna 24
Moderaterna 11
Sverigedemokraterna 11
Centerpartiet 8
Vänsterpartiet 7
Sjukvårdspartiet Gävleborg 5
Kristdemokraterna 4
Liberalerna 3
Miljöpartiet 2

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet bildar tillsammans majoritet.

Mer om regionfullmäktige

Fullmäktige är regionens högsta beslutande politiska församling.

Fullmäktige fastställer skatten och regionens budget samt anger övergripande mål och riktlinjer för regionens verksamhet Politisk inriktning för Region Gävleborg 2019-2023. Regionfullmäktige utser också ledamöterna i övriga styrelser och nämnder.

Regionfullmäktiges sammanträden

Regionfullmäktige sammanträder ungefär en gång i månaden, se mötesdatum. Inför varje möte kan du ta del av program och handlingar. Sammanträdena direktsänds.

Efter att sammanträdena varit kan du ta del av handlingar och protokoll. Du kan också se sammanträden i efterhand.