Tillkännagivande - Fastighets-, teknik- och miljöutskott

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis  
Instans Fastighets-, teknik- och miljöutskott
Sammanträdesdatum 2021-09-30
Paragrafer §§ 60-70
Datum då anslaget publiceras 2021-10-19
Datum då anslaget avpubliceras 2021-11-10
Förvaringsplats för protokollet Diariet

 

Protokoll fastighets-, miljö- och teknikutskott