Kriterier för val till regionfullmäktige

Här kan du få reda på vad som gäller vid val till de styrelser och nämnder som väljs av regionfullmäktige.

Kriterier för val till regionfullmäktige (pdf)