Arbetsordning och reglementen

Arbetsordning

Arbetsordning för regionfullmäktige gäller fr.o.m. den 1 januari 2019

Reglementen

Reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten och FoU Välfärd gäller fr.o.m. 1 januari 2019

Reglemente för gemensam företagshälsovårdsnämnd gäller fr.o.m. 1 januari 2019

Reglemente om uppföljning

Reglementen för regionstyrelsen och nämnder – gäller fr.o.m. den 1 januari 2019

Reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU – Välfärd, RegNet och HelGe mellan Gävleborgs läns landsting och kommunerna i Gävleborgs län – gäller fr.o.m. 2015-06-01

Reglemente för krisledningsnämnden – uppdaterad – 2011-02-03

Reglemente om ekonomiska förutsättningar för partier – gäller fr.o.m. den 1 januari 2022

Reglemente för patientnämnden

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda – gäller fr.o.m. den 1 januari 2022

Reglemente för Region Gävleborgs revisorer – gäller fr.o.m den 1 juli 2021

Rese- och traktamentsavtal – Trakt T – gäller fr.o.m. den 1 januari 2018

Ekonomiska redovisningar

Partistöd redovisning

Övrigt

Beskrivning av ärendeprocessen ärendeflöde politiska beslut

Medborgardialog principer, metoder, processbeskrivning (pdf)

Hat, hot och våld mot förtroendevalda Region Gävleborg (pdf)

Personlig säkerhet - Hat. hot och våld mot förtroendevalda - A5 folder (pdf)

Hot och våld - kort liggande (pdf)