Bristyrken idag

Region Gävleborg arbetar med att prioritera vilka yrkesgrupper som är så kallade bristyrken, det vill säga yrkesgrupper där det finns en brist på arbetskraft i länet.

För att kunna prioritera vilka yrken som är mest akuta att lösa arbetar Region Gävleborg aktivt tillsammans med arbetsgivare, arbetsförmedling, utbildare, branschorganisationer, fackliga organisationer med flera.

Prioriterade bristyrken i Gävleborgs län 2023

Nedan hittar du de yrkesgrupper där det är mest akut brist på arbetskraft, för respektive utbildningsnivå. Siffrorna uppdateras årligen.

SeQF nivå 4

Bygg och anläggning

 • Anläggningsarbetare
 • Golvläggare
 • Betongarbetare
 • VVS-montör

Hotell, restaurang och storhushåll

 • Kock

Hälso- och sjukvård

 • Undersköterska

Installation, drift och underhåll

 • Industrielektriker*
 • Installationselektriker*
 • Lastbilsmekaniker
 • Nätverkstekniker

Tillverkningsarbete

 • Underhållsmekaniker
 • CNC operatör, trä & metall
 • Maskin- och processoperatör

Transport

 • Bussförare
 • Lastbilsförare

SeQF nivå 6-8

Data/IT

 • Systemarkitekt och IT-arkitekter*

Hälso- och sjukvård

 • Psykolog
 • Specialistläkare, allmänmedicin*
 • Distriktssköterska
 • Sjukgymnaster & Fysioterapeuter*
 • Audionom*
 • Arbetsterapeuter*
 • Biomedicinsk analytiker*
 • Röntgensjuksköterska*

Pedagogiskt arbete

 • Förskollärare
 • Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
 • Grundskole- och gymnasielärare

Socialt arbete

 • Polis

SeQF nivå 5-6

Administration- ekonomi och juridik

 • Bygglovshandläggare
 • Upphandlare/Inköpare

Bygg och anläggning

 • Byggproduktionsledare

Data/IT

 • Mjukvaru- och systemutvecklare

Installation, drift och underhåll

 • El- och Elkraftsingenjörer
 • Järnvägstekniker, ban, el- och signal

Pedagogiskt arbete

 • Trafiklärare*

Tillverkningsarbete

 • Automationsingenjör
 • Maskiningenjör

Transport

 • Transportledare & transportsamordnare*
 • Lokförare*

* Nya bristyrken för 2023