Vad innebär validering?

Att validera betyder att kunskaper och kompetenser synliggörs och bekräftas och att man får papper på sina kompetenser.

Mycket av det vi kan har vi lärt oss i skolan och det har vi fått betyg på. Men andra saker har vi lärt oss på andra sätt, till exempel på arbetsplatsen, på fritiden eller i föreningslivet. De kunskaperna och kompetenserna kanske vi inte har dokumenterade och därför har vi inte någon nytta av dem, vi kan inte använda oss av dem om vi ska söka arbete elelr söka en utbildning eller förkorta en utbildning.  

Validering lanserades i Sverige 1996 av Kunskapslyftskommittén och har sedan dess utvecklats i olika modeller och former. I skollagen beskrivs validering som en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats. 

Genom en kvalitetssäker valideringsprocess får personen papper på sin kunskap och kompetens och ges rätt förutsättningar i förhållande till aktuella krav på arbetsmarknad och inom utbildning.

Validering kan handla om att:

  • Tillvarata, synliggöra, värdera och ge erkännande för tidigare lärande och kompetens
  • Underlätta och förkorta studietid samt öka anställningsbarhet
  • Öka förutsättningar för omställning på arbetsmarknaden (Ex. integrationsarbete)

Susanne Westlund

Validand som undersköterska, fick erbjudande om validering genom sin chef. Valideringen tog 7 månader på vuxenutbildningen. Att studera hela vård- och omsorgsprogrammet tar tre terminer inom vuxenutbildningen. 

Adnan Nekr

Validand som byggnadsarbetare genom byggbranschens valideringsmodell via Arbetsförmedlingen. Valideringen tog 21 dagar. Efter valideringen kunde Adnan starta sitt egna byggföretag i Sverige.

Vill du validera dina kunskaper?

  • Kontakta studie- och yrkesvägledning vid vuxenutbildningen i din kommun
  • Kontakta handläggare på Arbetsförmedlingen