Befolkningsprognos

Statistiska centralbyrån gör varje år en befolkningsprognos för Sverige fördelad på ålder, kön och födelselandsgrupp.

Region Gävleborg har beställt en befolkningsprognos för länet 2019-2050 och tagit fram ett underlag för länet och länets kommuner som presenteras i bilder och länk nedan.

Befolkningsutveckling Gävleborg 2018-2050

 

Befolkningsantal år 2030

Befolkningsantal per kön Gävleborgs län 2018-2050

 

Demografisk försörjningskvot Gävleborgs län 2018-2050

 

Befolkningspyramid, Gävleborgs län 2040

 

Befolkningsprognos 2019-2050 Gävleborgs län och dess kommuner (Excel Online*).  I dokumentet kan du exempelvis byta prognosår, jämföra kommuner, kön eller ta fram en befolkningspyramid eller göra olika jämförelser över tid. 

* Länken öppnar en sida i Excel Online. Läs här vilka webbläsare och plattformar som har stöd för Excel Online.