Skolelevers drogvanor 2019

Skolelevers drogvanor är en undersökning om gymnasieelevers alkohol-, tobak- och drogvanor som utförs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Syftet med undersökningen är att följa ungas erfarenheter av alkohol-, tobak- och droger över tid. Resultat från undersökningen ska kunna användas som underlag för planering av det förebyggande hälsoarbetet i länet.

Andel alkoholkonsumenter
Gymnasiet, årskurs 2, Länet
Andel rökare
(som svarat att de fortfarande röker) 
Samtliga, Länet
Samtliga 
Gymnasiet, årskurs 2, Länet
Andel som fått undervisning om alkohol,
narkotika och tobak det här läsåret
Gymnasiet, årskurs 2, Samtliga 2019


Klicka på bilderna för att se dem i större format

 
Resultat 2019 års undersökning av Skolelevers drogvanor (excel online)
Ta del av tabeller och diagram för ett antal nyckelvariabler. Sammanställningarna gör det möjligt att både jämföra utvecklingen över tid och att jämföra resultatet mellan kommunerna för det senaste undersökningsåret. 
 
Länken öppnar en sida i Excel Online.
Läs här vilka webbläsare och plattformar som har stöd för Excel Online