Folkhälsostudio

Här presenteras några exempel på rörlig folkhälsostatistik med tidsserier för Gävleborg. Uppgifterna kommer från Folkhälsomyndighetens FolkhälsoStudio.

Uppgifterna kommer från Folkhälsomyndighetens FolkhälsoStudio.

Utbildningsnivå

Valdeltagande

Öppet arbetslösa

Behörighet till gymnasieskolan

Allmän hälsa

Medellivslängd

Skador och förgiftningar

Hjärtinfarkt dödlighet

Hjärtinfarkt insjuknande länsnivå

Ohälsodagar

Tobakskonsumtion

Vikt BMI

 

Förutom kartor kan man via Folkhälsostudio välja linjediagram och tabeller inom ett flertal ämnesområden och när det gäller såväl livsvillkor som hälsoutfall.

Folkhälsomyndighetens Folkhälsostudio.

Manual till Folkhälsostudio