Uppföljning RUS

Den regionala utvecklingsstrategin RUS visar inriktningen för Gävleborgs regionala utvecklingsarbete 2013-2021. Samhällsmedicin, Region Gävleborg har sammanställt nuläge och jämförelser när det gäller indikatorerna i RUS.

 

Indikatorer för uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin RUS Gävleborg (Excel Online *)
Här presenteras samtliga RUS-indikatorer med möjlighet att välja kommun, län eller jämförelse över tid. Dokumentet uppdateras årligen i takt med att nya uppgifter görs tillgängliga..

* Länken öppnar en sida i Excel Online. Läs här vilka webbläsare och plattformar som har stöd för Excel Online.