Verksamhet

Centrum för forskning och utveckling Uppsala universitet / Region Gävleborg

Centrum för forskning och utveckling är Region Gävleborgs FoU-enhet, till vilken Uppsala universitet har förlagt ett Centrum för klinisk forskning. Centrum för forskning och utveckling ska stödja och stimulera forskning och utveckling inom regionens samtliga förvaltningar. Centrum för forskning och utveckling ska bidra till att ökad FoU-kompetens uppnås och används för att förbättra kvaliteten i Region Gävleborgs olika verksamheter. Centrum för forskning och utveckling ska i samverkan med Uppsala universitet och Högskolan i Gävle bidra till den regionala utvecklingen. 

Uppsala universitet har inrättat och finansierar ett centrum för klinisk forskning i Gävleborg (Centrum för forskning och utveckling) knutet till Region Gävleborgs FoU-enhet. Tillsammans fungerar de två enheterna som ett Centrum för Forskning och Utveckling inom Region Gävleborg.

Syftet med avtalet är att fördjupa det långsiktiga samarbetet mellan universitetet och landstinget. Avtalet avser att utöka och stärka forskningen och utvecklingen inom medicin och farmaci, vårdvetenskap samt hälso- och sjukvårdsforskning.

CFUG:s uppdrag

 • Centrum för forskning och utveckling skall stödja och stimulera till forskning och utveckling inom Region Gävleborgs samtliga förvaltningar.
 • Centrum för forskning och utveckling skall bidra till att ökad FoU-kompetens uppnås och används för att förbättra kvaliteten i Region Gävleborgs olika verksamheter.
 • Centrum för forskning och utveckling skall i samverkan med Uppsala universitet och Högskolan i Gävle bidra till den regionala utvecklingen

Vad gör Centrum för forskning och utveckling?

 • Handledning och rådgivning
 • Stödja personalen i FoU-projekt
 • Arrangera kurser och seminarier
 • Fördela projektmedel

Var finnsCentrum för forskning och utveckling?

 • Gävle sjukhus; hus 17, ingång 9A
 • Bokningsbar forskningsplats: Hudiksvall sjukhus; hus 2, mittemot biblioteket
 • Bokningsbar forskningsplats: Bollnäs sjukhus; biblioteket
 • Bokningsbar forskningsplats: Sandvikens sjukhus, plan 7 (vid folkhälsosektionen)