Samhällsmedicin

Samhällsmedicin är en strategisk analys- och uppföljningsavdelning inom Region Gävleborg.

Avdelningen arbetar med beslutsstöd och kvalificerad analys, bland annat på uppdrag av Region Gävleborgs förvaltningschefer. Verksamheten vilar på kunskapsbaserade metoder och vetenskapligt förhållningssätt.