Illustration med människor, träd, hjärtan, bussar, lampor

Miljöpengarna – bidrag för mindre miljösatsningar

Har du en idé som bidrar till en bättre miljö i Gävleborg? Föreningar, företag och organisationer kan söka ekonomiskt bidrag för mindre projekt inom miljöområdet.

Miljöpengarnas kriterier

Syftet med miljöpengarna är att främja en miljömässig hållbar utveckling i Gävleborg.  

Projekten som får bidrag ska syfta till att:

  • stärka och utveckla barn och ungas medvetande och kompetens inom miljöområdet
  • minska miljöpåverkan från resor och transporter.

Minst ett av kriterierna ska uppfyllas i ansökan. Ansökan ska innehålla en beskrivning av vad som ska uppnås, vilka aktiviteter som avses genomföras, en projektplan och en budget. Om projektplanen är längre än 1 år ska det sökta bidraget delas upp per år i budgeten. Projektet får pågå i max 3 år.

Ansökan

Ansök senast 31 augusti 2021 om ekonomiskt stöd för år 2022.

Fyll i ansökningsformuläret och skicka det sedan via mail eller post.

Mail: miljopengarna@regiongavleborg.se

Postadress:
Region Gävleborg
Infrastruktur och Samhällsplanering
Ref: Miljöpengarna/Christine Sisell
801 88 Gävle

Mer information

Vill du veta mer om miljöpengarna, skicka ett mail till miljopengarna@regiongavleborg.se eller ring Christine Sisell, 070-354 95 54.