Länkar

Coompanion Gävleborg
Coompanion erbjuder kostnadsfri rådgivning till grupper som vill förverkliga en idé tillsammans.
www.gavleborg.coompanion.se

Samordningsförbundet Gävleborg
Finsam Gävleborg arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet.
www.finsamgavleborg.se

Tillväxtverket
Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Vi vill se fler företag som vill, kan och vågar. Vi främjar entreprenörskap och tillväxt i företag.
www.tillvaxtverket.se

Sofisam
Sofisam är resultatet av ett uppdrag från regeringen att ta fram och publicera en handbok för myndigheter som vill samarbeta och göra affärer med arbetsintegrerande sociala företag.
www.sofisam.se

Skoopi
Föreningen SKOOPI, är en nationell intresseorganisation som arbetar med stöd och utbildning till arbetsintegrerande sociala företag. 
www.skoopi.coop