Samverkande aktörer

Region Gävleborg samarbetar i det här projektet med Coompanion Gävleborg, Samordningsförbund i Gävleborg, Högskolan i Gävle och Innovationsklivet

Coompanion Gävleborg verkar för att skapa fler jobb genom arbetsintegrerade sociala företag (ASF). Det är en företagsrådgivande organisation för människor som vill starta företag tillsammans, i kooperativa verksamheter. Coompanion Gävleborg har en lokal och regional förankring, bred erfarenhet av att stödja företag och nära kontakt med majoriteten av de arbetsintegrerade sociala företag som är verksamma i länet.

Samordningsförbund i Gävleborg stödjer utveckling av arbetsintegrerade sociala företag. 

Stenbackens boende och arbetskooperativ är ett socialt företag med en vision om att hjälpa människor från utanförskap till medborgarskap. Kooperativet försöker vara drivande och ta ett större ansvar i frågor som rör socialt företagande, och har en målsättning om att vara ett centrum för socialt företagande. De hjälper företag praktiskt och med sådant vissa tycker är svårt, till exempel struktur i styrelsearbete och bokföring. Kooperativet har också genom näringslivskontoret Faxepark inlett ett samarbete som syftar till att stärka den sociala ekonomin och få fler sociala företag att startas i Söderhamn.