Socialt företagande i Gävleborg

Region Gävleborg samordnar det regionala utvecklingsarbetet med socialt företagande. Tillsammans med andra företagsfrämjande aktörer i länet genomförds insatser för att skapa förutsättningar till kompetensutveckling och ge ett ökat stöd till företag med samhällsnyttiga idéer. Bland de samverkande aktörerna finns Coompanion Gävleborg, Samordningsförbund i Gävleborg, Högskolan i Gävle och projektet Innovationsklivet.

Under 2019-2020 finansierade Tillväxtverket och Region Gävleborg projektet Utveckling av socialt företagande. Inom ramen för projektet har ett utvecklingsarbete med länets aktörer genomförts med målet att höja kompetensen och möjligheterna till att samverka inom länet. Till exempel har Centrum för sociala företag etablerats där företagare kan få kostnadsfri hjälp med bland annat rådgivning, utbildning och tillgång till kontakter till länets alla företagsfrämjare. Sociala företagspodden har tagits fram tillsammans med Stenbackens boende och arbetskooperativ och Samordningsförbund Gävleborg. Podden har varit ett sätt att få ut kunskap om socialt företagande, samhällsentreprenörskap, social innovation och social ekonomi.

Nationell satsning och finansiering

Regeringen och Tillväxtverket har finansierat satsningen på att utveckla socialt företagande och är en del i att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Regeringen satsade totalt 150 miljoner kronor under perioden 2018-2020 på socialt företagande och entreprenörskap. Mer finns att läsa i regeringens strategi för sociala företag. Tillväxtverket har investerat 60 miljoner kronor för att stötta utvecklingen av socialt entreprenörskap och sociala företag under samma tidsperiod.

De ekonomiska medlen har syftat till att stimulera en hållbar tillväxt och stärka utvecklingen av sociala företag. Satsningen har inneburit möjligheten att öka kunskapen om sociala företag och samhällsentreprenörer så att fler offentliga aktörer samarbetar med och köper tjänster av sociala företag.

I denna film presenteras uppdraget närmre.