Order

Näringsliv

Alla företag i Gävleborg ska ges möjlighet att utvecklas och växa oavsett bransch, storlek och geografisk plats. I Region Gävleborgs uppdrag ingår att ta initiativ, bidra och uppmuntra till aktiviteter för att främja utveckling av näringslivet och på sikt hela samhället.

I Gävleborg finns allt från tillverkningsindustri inom stål, skog och trä till företag inom besöksnäring, handel, kulturella och kreativa branscher, it-näringar och livsmedelsproduktion. Länet utgör ett starkt logistiskt nav med en internationell hamn, närhet till Stockholmsregionen och Arlanda.  

Region Gävleborg har i uppdrag att på olika sätt bidra till ett starkt, hållbart och innovativt näringsliv i hela länet. Arbetet ska stärka förutsättningarna för små och medelstora företag att utvecklas och växa. Det leder även till ett breddat, inkluderande och mer varierat näringsliv med fler olika slags företagsformer, branscher och näringsgrenar. Arbetet sker i samverkan med det företagsfrämjande- och innovationsfrämjande systemet i Gävleborg som till exempel kommunala näringslivskontor, regionala innovationsnoder, Högskolan i Gävle med flera.