Undersökning audionom

Här är yrkena som kan ge dig jobb

Vill du bli byggproduktionsledare, lokförare eller industri- och installationstekniker har du stora chanser till jobb. Eller vill du jobba med ljud? Då kanske audionom är något för dig. Det är några av de yrken som presenteras i årets lista av bristyrken, där möjligheterna till framtida jobb finns.

Varje år sammanställer Region Gävleborg i samarbete med Arbetsförmedlingen och länets kommuner de kompetenser som arbetslivet i länet behöver. Syftet med samarbetet är att minska den missmatch mellan utbud och efterfrågan på kompetens som finns i länet.

– Vi arbetar aktivt tillsammans med arbetsgivare, arbetsförmedling, utbildare, branschorganisationer, fackliga organisationer med flera för att undersöka vilka förutsättningar det finns för att sedan utföra olika aktiviteter. En aktivitet kan vara att undersöka möjligheten att starta fler utbildningar på gymnasiet eller vuxenutbildningen, säger, Wiebe van der Werf, strateg för Arbetsmarknad och kompetens, Region Gävleborg.

Länets arbetsgivare behöver få bredare kunskaper om de yrken där det kan bli svårt att hitta arbetskraft framöver. Samtidigt behöver utbildningsanordnare underlag för att kunna starta de utbildningar som behövs för att möta kompetensbehoven. Därtill behöver du som söker arbete eller utbildning veta vart jobben finns och kommer finnas i framtiden.

– En god kompetensförsörjning är en viktig aspekt för den regionala utvecklingen och Gävleborgs attraktionskraft. Det är mycket positivt att vi i regionen kan vara en bidragande faktor till en bra balans på arbetsmarknaden där det finns utbildningar som leder till jobb bristyrken i länet, säger Patrik Stenvard (M), ordförande regionstyrelsen.

Ny utbildning gav jobb och minskade bristen

Varje år arrangeras branschträffar där arbetsgivare, bransch, utbildningsanordnare och andra aktörer samlas för dialog. Här undersöks förutsättningar för att göra aktiviteter inom de områden där kompetensbrist har identifierats och där ett företag eller en bransch har flaggat för att ny kompetens behövs.

Ofta är utbildning ett krav för att få ett jobb. Ett exempel är yrket redovisningsekonom som förra året var ett bristyrke i Gävleborg. Idag, efter genomförda branschträffar och olika aktiviteter, finns det nu två utbildningar inom redovisningsekonomi inom länet. Det har lett till att behovet av redovisningsekonomer minskat.

Om du är osäker på vilka utbildningar som krävs eller hur du ska göra för att få ett jobb kan du kontakta Studie- och yrkesvägledare i din kommun som ger dig vägledning.

Se hela listan med bristyrken

Bristyrken idag - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)