Beviljade projekt och företagsstöd

Region Gävleborg har ett regionalt utvecklingsansvar och beviljar varje år ekonomiskt stöd till företag och projekt. Stöden tilldelas de projekt och företag som genom sin verksamhet bidrar till ett hållbart och attraktivt Gävleborg, för dig som bor och verkar här eller till dig som längtar hit.

De beviljade stöden utgör en procentuell andel, i regel runt 25-50 procent, av den totala kostnaden. Företagen står själva för en stor del av investeringskostnaden och projekten behöver ytterligare medfinansiering för att kunna ta del av stöden.

Artiklar om beviljade projekt och företag 2019