Fler innovativa företag i Gävleborg med SPRINT X

Med fokus på affärsutveckling, ökat nytänkande och fler hållbara företag i länet vill SPRINT X få snurr på Gävleborgsföretagandet på den internationella marknaden.

En inkubator är en organisation som jobbar med att stötta människor som vill utveckla innovativa idéer och starta företag. Innovation (förnyelse) krävs inom teknologi och produkter så väl som i marknadsföring och affärsmodeller. Hos inkubatorn Movexum har projektet SPRINT X fått utvecklingsmedel för att fler idéer ska bli till företag som växer i Gävleborg.

Nyckeln till framgång ligger ofta i att undersöka om det finns en betalande marknad för det problem man erbjuder en lösning på. Ett nystartat företag utformat för att söka och bygga en fungerande affärsmodell kallas för en startup.

– Vi strävar efter att göra Gävleborg till en av Sveriges främsta startup-regioner för att attrahera fler nytänkande talanger hit. Målet är att bidra till att öka innovationsförmågan, stärka näringslivet och synliggöra Gävleborg som en attraktiv plats att bo och verka i, säger Ulrika Malmqvist, vd på Movexum och projektledare för SPRINT X.

Nytänkande

Näringslivet och samhället kräver mer innovation och nytänkande i en värld av ständig förändring.

– Det behövs utvecklade metoder och arbetssätt för att till exempel tidigt få in hållbarhet i uppstarten av innovativa företag, öka tillgången till internationella marknader och till privat riskkapital, säger Ulrika. Det är där SPRINT X kommer in.

Projektet innehåller flera fokusområden. Målsättningen är bland annat att öka antalet nya företag som gör affärer på den internationella marknaden och att samtliga startups gjort en hållbarhetsplan till år 2022.

– Ett annat delmål är ökad mångfald. Vi kommer därför att arbeta aktivt med att hitta, inspirera och fånga upp fler människor som vill starta innovativa företag, säger Ulrika Malmqvist.