Länge leve maskinparken!

Tänk dig maskiner som själva kan meddela vad som är fel på dem och vilket underhåll som behövs för att de ska fungera optimalt. Det låter som science fiction, men kanske är det inte så långt borta om forskare på Högskolan i Gävle lyckas med sitt arbete.

– I grunden handlar det om att vi ska utveckla en metod för effektivt underhåll. Underhållet av maskinparken är kritiskt och avgörande för företagens förmåga att konkurrera, säger Niclas Björsell som leder projektet Intelligent digitaliserat underhåll på Högskolan i Gävle.

Projektet vänder sig till länets process- och tillverkningsindustri, specifikt små och medelstora företag. Industrin blir allt mer digitaliserad och uppkopplad. Användandet av ny digital teknik kommer att förändra förutsättningarna för konkurrens inom industrin.

Effektivare planering och beredning av underhållsarbetet förväntas kunna medföra stora vinster. Det blir möjligt med digital teknik som bygger på maskininlärning, ett visualiserat beslutsstöd och digitala tvillingar som är tredimensionella kopior av en specifik maskin, fyllda med information om just den maskinen.

– Krasst sett hade projektet inte kunnat genomföras utan det ekonomiska stödet vi fått, säger Niclas.

Metod för att göra underhållet i rätt tid

Idag sker underhållet i industrin när man kör slut på maskinen, i det periodiska underhållet eller när maskinen verkligen behöver underhåll.

– Vi ska ta reda på vad som är bra markörer, vad som indikerar att maskinen börjar fungera sämre och behöver underhåll. Den kanske viktigaste delen är att använda markören för att skatta återstående livslängd och för att identifiera felorsaker, så att underhållet kan ske när maskinen behöver det och inte onödigt tidigt eller för sent, förklarar Niclas.

Efter att projektet utvecklat en metod för att få fram dessa markörer, eller tecken på underhållsbehov, kan underhållet optimeras. Sedan kan kunskaperna detta ger användas av det producerande företaget eller av maskinförsäljare, där markörerna blir ett mervärde för kunderna. Tjänsteföretag kan även tillhandahålla tjänsten ”hitta markörer”.

– På längre sikt och ur ett större perspektiv bidrar vi till att stärka länet eftersom vi blir en attraktivare region och kan få hit kompetens som vi behöver. Vi bidrar till en cirkulär ekonomi och ökad hållbarhet eftersom företagen kommer att kunna nyttja sina maskiner längre, avslutar Niclas.