Mångfald i näringslivet ger tillväxt

Mitalee Kotak startade redan som 18-åring företag i Indien. När hon kom till Sverige mötte hon en annan affärskultur. De erfarenheter hon har skaffat sig under 14 år i sitt nya hemland blir viktiga i det länsprojekt för företag som nu startar och drivs av utrikesfödda kvinnor.

– Många företagsfrämjande aktörer präglas inte av mångfald trots att vi vet att det är en framgångsfaktor för tillväxt. Kvinnor som driver företag är underrepresenterade i fråga om stöd för affärsutveckling och finansiering och det gäller i ännu högre grad utrikesfödda kvinnor. En entreprenör har ett driv att etablera sig men i ett nytt land kan det vara svårt att förstå systemet eller känna till olika nätverk och företagsfrämjande aktörer, säger Mitalee, projektchef och vice vd för Hudiksvalls Näringslivs AB.

Hävstång för tillväxt

Det kommunägda näringslivsbolaget i Hudiksvall genomför projektet Affärsutveckling i företag som drivs av utrikesfödda kvinnor.

– Från att inte ha i princip några utrikesfödda deltagare på kurser och sammankomster fick vi hundratals när vi ändrade vårt arbetssätt för att kommunicera med målgruppen, säger Mitalee Kotak.

Till exempel handlar det om att förändra kulturen i det företagsfrämjande systemet för att skapa bättre förutsättningar. Tanken är att mångfald, jämlikhet och jämställdhet ska bli en hävstång för tillväxt, genom att ta tillvara på potentialen hos fler människor.

Projektet som lyfter teknik och internationalisering ska få deltagarna att ta ett större kliv i företagandet. Internationaliseringen handlar främst om att ta tillvara de kontaktnät som dessa personer har och skapa utbyte mellan människor med olika bakgrund.

– Vårt fokus läggs på att förverkliga arbetssätt och lärdomar. Redan från start har vi planerat för hur deltagarna två år efter projektet ska få svara på frågor om hur det gått med affärsutveckling och nyanställningar, säger Mitalee som är övertygad om att fler utrikesfödda kvinnor kommer att ta mer plats i näringslivet.

I Tillväxtverkets statistik finns 480 utrikesfödda kvinnor som driver företag i Gävleborg. Samtliga ska bjudas in, varav 25 intresserade tas ut för att delta i projektet som pågår till slutet av oktober 2021.