Miljöinvesteringar som ökar omställningstakten

Att hjälpa små och medelstora företag att öka omställningstakten till en mer grön och hållbar ekonomi, det är målet och syftet med Miljöinvesteringar i Gävleborg del II. Projektet, som startades 2019 är en fortsättning på ramprojektet Miljöinvesteringar i Gävleborg som hade sin början redan 2016.

För att vara med och bidra till en snabbare omställningstakt ger stödet en möjlighet för företag att satsa på nya produktionslösningar, utrustning eller produkter och tjänster.