Näsvikeninnovation leder kampen mot översvämningar

NOAQ Flood Protection i Näsviken utvecklar och säljer översvämningsskydd i 36 länder. – Med företagsstödet kan vi göra investeringar som innebär ännu fler möjligheter att hjälpa människor och samhällen som utsätts för översvämningar, säger Sigurd Melin, vd.

Idén till mobila skyddsvallar fick Sigurd Melin i början av 90-talet, men det tog tid att få fart på affärerna. Företagsstöd har bidragit till att kunna utveckla verksamheten.

– Ekonomin var skakig i början, konstaterar Sigurd. Så är det nog för många företag och därför är det viktigt att sådana här stöd finns. Ett avgörande steg var när vi kunde ta fram ett verktyg för formsprutning, en stor investering som vi fick stöd till 2016, berättar han.

Med hjälp av den nya tekniken och ett innovativt tänk kunde företaget sänka sina tillverkningskostnader samtidigt som produktionskapaciteten mer än fördubblades. Detta visade sig vara helt avgörande för att få stora ordrar. Idag exporteras nästan alla NOAQ:s produkter.

– I många delar av världen är översvämningar ett stort problem. Människor dör och de materiella skadorna är enorma. Översvämningar är också stora miljökatastrofer. När avloppsreningsverk och soptippar översvämmas kan det bli problem med vattenföroreningar.

Stabiliseras av vattnets tyngd

De mobila skyddsvallarna finns i olika höjder och kan användas om och om igen. De är självförankrande, vilket betyder att de stabiliseras automatiskt av översvämningsvattnets egen tyngd. Vallarna är därför mycket lättare än sandsäckar som traditionellt använts som översvämningsskydd, men ändå stabila.

I och med att skyddsvallarna är lätta kan de boende i ett översvämningsområde bygga upp dem själva. Personalen kan valla in sin egen arbetsplats, eleverna sin skola och grannarna sitt bostadsområde.

– Då kan myndigheter fokusera på att skydda vägar, pumpstationer, sjukhus och så vidare, förklarar Sigurd. Det blir en helt ny möjlighet vad gäller den allmänna beredskapen. Det är den utvecklingen vi vill vara med att leda, säger Sigurd.

Nu ser NOAQ Flood Protection en ökad efterfrågan på högre vallar.

– Därför jobbar vi med en ny produkt. Då behövs ett stort verktyg som kostar cirka 3 miljoner kronor. Det är till den investeringen som det senaste företagsstödet ska bidra, säger Sigurd.