Sågverktyg från Edsbyn erövrar världen

I snart 40 år har G-Man Tools tillverkat sågar i Edsbyn. Sågtillverkningen har äldre anor än så och orten har länge varit ett centrum för timmer- och skogsindustrin. Ulf Bäckström, vd för G-Man Tools, vill ta vara på den tradition och kunskap trakten bär på och samtidigt verka för integration och internationalisering.

Förr i tiden reste skogsarbetare från närliggande byar till Edsbyn för att reparera och köpa nya skogsverktyg hos den lokala smeden. Ofta hade skogsarbetarna själva önskemål och idéer om hur deras verktyg skulle se ut och användas, vilket ledde till en naturlig utveckling av verktygsindustrin.

G-Man Tools för idag traditionen vidare och har genom åren förnyat maskinparken som står väl rustad för framtiden.

– Idag är vi 38 anställda och exporterar sågar till mer än 35 marknader över hela världen. Vi har nio nationaliteter bland våra anställda, vilket vi är väldigt stolta över. För att få integrationen att fungera bättre jobbar vi med faddrar. Någon som varit anställd längre hjälper en nyanställd som kanske dessutom inte har helt lätt med språket, säger Ulf Bäckström, vd för företaget.

Stödet möjliggör investering och produktutveckling

– Tack vare det här stödet får vi möjlighet att hålla en högre investeringstakt än vi normalt skulle mäkta med och vi kan investera i nya maskiner som tillåter oss utveckla fler och bättre produkter. Vår önskan är att kunna fortsätta utveckla verksamheten och framförallt behålla vår produktion i Edsbyn och Sverige, säger Ulf Bäckström.

G-Man Tools har ett uttalat mål att fördubbla omsättningen till år 2025 och ser stora möjligheter att växa hos befintliga kunder, men även på nya marknader som USA och Kanada. Tack vare det här stödet kan företaget också satsa på att produktutveckla helt andra och bättre produkter ur sin nya maskin, produkter som gör att de blir unika.