Socialt företagande för hållbar framtid

Socialt företagande är ett sätt att engagera andra människor än de som traditionellt driver företag, att hjälpa människor nå sin fulla potential och samtidigt skapa tillväxt och utveckling. – Entreprenörskap och innovationer i sociala företag kan vara en del i lösningen på samhällsutmaningar, säger Lina Andersson, projektledare Region Gävleborg.

Några sociala företag arbetar för en levande landsbygd, andra för en bättre integration eller en inkluderande arbetsmarknad. Företagen kännetecknas av att den affärsmässiga verksamheten är ett medel för att uppnå samhällsnyttiga mål och att huvuddelen av det ekonomiska överskottet återinvesteras i verksamheten. På så sätt bidrar sociala företag till att skapa ett inkluderande och hållbart samhälle.

Socialt företagande är ingen ny företeelse. Gävleborg ligger till och med i framkant i Sverige. Utmaningen är dock att det är tufft att konkurrera med offentliga verksamheter och privata aktörer.

– Det finns en tradition av socialt företagande i vårt län, men det kan vara svårt att få rådgivning och att komma in i de traditionella systemen, säger Lina Andersson som leder projektet Utveckling av socialt företagande i Gävleborg.

Pusselbit för regionens utveckling

Tillsammans med bland andra Stenbackens boende och arbetskooperativ (ett av länets sociala företag) har Region Gävleborg bildat Centrum för socialt företagande, CSF. Där samlas kunskap för att främja sociala företag och innovationer.

– Vi vill utbilda i socialt företagande, låta människor som har idéer testa dem och sedan få chansen att starta eget. Vi hoppas se några nystartade företag efter projektet, gärna inom samhällsnyttiga verksamheter, säger Andreas Helgesson, verksamhetsansvarig på Stenbacken.

Projektet ska också ta fram en plan för finansieringsstrategier för sociala företag.

– En strukturerad samverkan stärker den regionala strukturen och är en betydande pusselbit för regionens utveckling. De sociala företagen kan öka sina kunskaper i att driva företag. Samtidigt ökar vi kunskapen för aktörerna i stödsystemet som kan stötta på rätt sätt, avslutar Lina Andersson.