10 nya vårdförlopp på väg att införas i Region Gävleborg

Totalt är 35 personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp på gång inom systemet för nationell kunskapsstyrning. 10 av dem är godkända och är på väg att införas i Region Gävleborg.

Bild på Johan Kaarme, hälso- och sjukvårdsdirektör.
Johan Kaarme, hälso- och sjukvårdsdirektör

Nationellt system för kunskapsstyrning är en gemensam modell för hur ny kunskap ska införas och användas i vården. Målet är att den bästa kunskapen används i varje patientmöte i hela landet.

Ytterligare 12 vårdförlopp på remiss

Sedan hösten 2019 har det pågått ett arbete med att ta fram och införa personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom systemet för kunskapsstyrning. Vårdförloppen tas fram av experter inom olika diagnosområden i nationella arbetsgrupper, och godkänns av den nationella styrgruppen för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård.

Under 2020 och 2021 har hittills 10 vårdförlopp godkänts av den nationella styrgruppen och ytterligare 12 går ut på remiss till regionerna under 2021. Därutöver har nationella arbetsgrupper påbörjat arbetet med ytterligare 13 nya vårdförlopp.

Prioriterat arbete i Region Gävleborg

Det innebär att sammanlagt 35 personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp befinner sig i olika faser, från uppstart i nationella arbetsgrupper till påbörjat införande i regionerna. Vårdförloppen omfattar 29 olika hälsotillstånd samt två generiska modeller.

Kvalitet och utveckling är ett prioriterat område i hälso- och sjukvårdens verksamhetsplan för 2021.

– Tanken med vårdförloppen är att de ska ge oss ett gott stöd i att genomföra rätt insatser och skapa förutsättningar för ett gott omhändertagande av våra patienter. Det blir spännande att se hur arbetet med vårdförloppen kan bidra till en jämlik, resurseffektiv vård med hög kvalitet, säger Johan Kaarme, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Mer information om aktuella vårdförlopp på webbplatsen Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Påbörjade vårdförlopp