Laboratoriemedicin Gävle sjukhus, hälso- och sjukvård, covid-19.

Covidscreening av patienter pausas

Från 15 juni pausas screeningen för patienter inför operation och patienter som läggs in i slutenvården enligt en ny rutin. Patienter med misstänkta symtom på covid-19 ska fortfarande provtas.

Nu pausas den generella screening som genomförts sedan 1 april 2022 av alla patienter som läggs in i slutenvård eller flyttas till kommunal omsorg från slutenvård. Det gäller också patienter som genomgår planerade operationer eller ingrepp. Patienter inom dessa grupper med misstänkta symtom på covid-19 ska däremot fortfarande provtas. 

Provtagning patienter från 15 juni

  • Vid kliniska differentialdiagnostiska behov oavsett vårdform (PCR).
  • Vid symtom som kan vara covid-19 hos inneliggande patient eller vid annan grundad misstanke (PCR, eventuellt föregånget av assisterat antigentest vid behov).
  • Vid riktad screening vid utbrott efter uppmaning från vårdhygien eller smittskydd.  

Provtagning medarbetare från 15 juni

  • Medarbetare i hälso- och sjukvård och inom omsorgen screenas inte regelmässigt, utan stannar som grundregel hemma vid symtom som kan vara covid-19.
  • Provtagning görs endast i de fall där medarbetaren har lindriga symtom och av chef tillfrågats att arbeta i händelse av svår bemanningssituation, enligt tidigare rutin (assisterat antigentest och där positivt antigentest ska kompletteras med PCR).
  • Provtagning behöver inte genomföras om medarbetaren har haft covid-19 under de senaste tre månaderna.
  • Provtagning kan ske vid riktad screening i samband med utbrott efter uppmaning från vårdhygien eller smittskydd.

Provtagning för personal inom den sjukhusbaserade specialistvården utförs inom verksamheten. Provtagning för personal inom primärvården och vård/omsorgspersonal kommunerna utförs av primärvårdens hälsocentraler. 

Minskad smittspridning orsak till ändrad rutin 

Beslutet om den nya provtagningsrutinen är fattat av hälso- och sjukvårdsdirektören efter rekommendation från smittskyddsläkare, vårdhygien, laboratoriemedicin och läkarrepresentanter för infektion och anestesi. Orsaken är den minskade smittspridningen i samhället och nedgången av patienter i behov av sjukvård på grund av covid-19. 

– Vi kommer att följa tecken på uppgång i smittspridning noggrant bland annat genom nationell data, avloppsvattenanalyser och antal patienter som vårdas för och med covid-19. Ser vi behov av att ompröva beslutet kommer rutinen att ändras, säger Johan Kaarme, hälso- och sjukvårdsdirektör. 

Rutinen gäller tills andra regionala provtagningsrekommendationer meddelas och omprövas senast 2022-10-01.

Beslut gällande provtagning av covid-19 (pdf)