Krav på klinisk anmälan och smittspårning för covid-19 upphör

Från och med 12 april krävs inte längre klinisk anmälan och smittspårning för covid-19. Därför upphör klinisk anmälan i SmiNet av covid-19 i Gävleborg.

Covid-19 är fortfarande en pandemi, men Folkhälsomyndigheten gör nu bedömningen att krav på smittspårning inte längre är motiverad som åtgärd i verksamheter som vårdar eller har omsorg.

Därför upphör klinisk anmälan i SmiNet för covid-19 i länet från och med onsdag 12 april.

Klinisk anmälan och smittspårning kan dock ske på begäran av smittskydd eller vårdhygien.

Prov som har testats positivt för covid-19 ska även i fortsättningen laboratorieanmälas i SmiNet.