Vaccination mot Covid-19 på Din Hälsocentral i Ockelbo. I bild: Detalj, spruta.

Ny vägledning om vaccination mot covid-19 av personer med allvarlig immunbrist

Folkhälsomyndigheten har publicerat en ny vägledning som riktar sig till patientansvariga läkare för personer som är 18 år och äldre med immunbrist. Region Gävleborgs smittskyddsläkare har beslutat om följsamhet till vägledningen.

Målet med Folkhälsomyndighetens vägledning är att erbjuda personer med medfödd eller förvärvad allvarlig immunbrist bästa möjliga skydd mot covid-19. Bakgrunden till allvarlig immunbrist varierar och antalet vaccinationer och när de ges kan behöva individanpassas utifrån den enskilda individens förutsättningar.

Vägledningen ska ge ett stöd i de kliniska beslut som behövs kring aktiv immunisering med covid-19-vaccin som nu erbjuds svenska befolkningen och hur de bäst följs upp med analyser av immunsvaret.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats:
Vaccination mot covid-19 av personer 18 år och äldre med allvarlig immunbrist – En vägledning om vaccinationsschema och uppföljning av immunsvar.