Nya prioriteringar i nationella vaccinationsplanen

Folkhälsomyndigheten har 4 februari meddelat en ny prioritetsordning för de kommande faserna gällande vaccination mot covid-19. Syftet är att vaccin först ska gå till dem som har störst behov av skydd mot svår sjukdom. Det kan gälla både ålder, medicinsk risk och socioekonomisk utsatthet.

Genomgående prioriterar Folkhälsomyndigheten upp äldre personer upp i turordningen:

  • Åldersgränsen för de äldre i fas 2 sänks från 70 till 65 år.
  • Personer 60-64 år lyfts upp till fas 3. Dessa ingick tidigare i den stora befolkningsgruppen i fas 4.

Även vissa medicinska riskgrupper prioriteras fram. Personer med dialys eller transplanterade får vaccin i fas 2, och samtliga vuxna med medicinsk riskökning ingår nu i fas 3. Vilka sjukdomar och tillstånd det gäller kommer att preciseras senare.

Planering utifrån nya rekommendationer

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också att personer som är socioekonomiskt utsatta, och personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder, får vaccin i fas 3.

– Folkhälsomyndigheten har nu redovisat nästa steg i vaccinationsuppdraget som en vägledning för oss i kommuner och regioner. Nu fortsätter vi planeringen inför vaccinationer i fas 2-4 utifrån de nya rekommendationerna, säger Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och vaccinsamordnare i Region Gävleborg.

Uppdaterad och aktuell information kring de olika faserna i vaccinationsplanen hittar du i första hand på 1177.se och hos Folkhälsomyndigheten.

Information hos Folkhälsomyndigheten

Information på 1177.se/Gavleborg