Nya rekommendationer om testning för covid-19 från Folkhälsomyndigheten

Från och med den 1 november 2021 gäller nya provtagningsrekommendationer för covid-19. För personal inom hälso- och sjukvården kvarstår den tidigare rekommendationen om testning vid covidsymtom, oavsett vaccination eller inte.

Det här gäller från och med 1 november

  • Fullvaccinerade, de som genomgått covid-19 under de senaste sex månaderna och barn upp till förskoleklass som är i övrigt friska rekommenderas generellt inte lämna prov för covid-19 vid lätta luftvägssymtom. Då får man stanna hemma tills man är feberfri senaste dygnet och känna sig frisk.
  • Personer som är ovaccinerade från förskoleklass och uppåt, och inte har genomgått covid-19 det senaste halvåret, rekommenderas testning.
  • Testning rekommenderas också fortsatt, oberoende av vaccination, för personal inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, och LSS-verksamhet samt äldreomsorgstagare, äldre inom LSS-verksamhet och vid behov av vård och behandling för misstänkt covid-19.
  • Andra grupper som fortsatt rekommenderas testning är personer som vet att de har blivit exponerade för smittan eller ingår i en smittspårningskedja. Det gäller även om de är fullvaccinerade.
  • Alla barn och vuxna rekommenderas att stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion.
  • Ovaccinerade personer som inte genomgått covid-19 under det senaste halvåret rekommenderas också fortsatt testning efter vistelse i land utanför Norden. Detta gäller även utan symtom.

Personer som testar positivt för covid-19 ska stanna hemma minst sju dygn efter att de fått symtom. De två sista dygnen ska vara feberfria och allmäntillståndet ska vara gott.

Uppdaterade rekommendationer om testning (Fohm)

Rekommendationer om att stanna hemma vid luftvägssymtom (Fohm)