Sju personer står på rad och ser in i kameran. De är klädda i blå rockar/skjortor och vita byxor.
MMR-teamet på Ockelbo Din hälsocentral

Nytt arbetssätt i Ockelbo för patienter med långvarig smärta

Personer med långvarig smärta erbjuds från och med november en ny form av rehabilitering på hälsocentralen i Ockelbo. Det kallas multimodal rehabilitering där flera yrkesgrupper samordnar insatserna för patienten. Ockelbo Din hälsocentral blir därmed först inom Region Gävleborg att arbeta utifrån de nya nationella riktlinjerna för patienter med långvarig smärta.

– Många patienter är långtidssjukskrivna och beroende av läkemedel. Vården har hittills inte klarat av att ge dem rätt omhändertagande, säger specialistläkaren Carl Sjöström. 

Carl Sjöström är specialistläkare i rehabiliteringsmedicin och psykiatri. Han är den som har tagit initiativet till att Ockelbo Din hälsocentral nu startat ett multimodalt rehabiliteringsteam. Han arbetar idag på fem hälsocentraler i västra Gästrikland.

– I Ockelbo har det tidigare skrivits ut mycket beroendeframkallande läkemedel, som lugnande, smärtstillande och sömnmedel. Förhoppningen har varit att smärtan går att medicinera bort men det blir oftast bara värre, säger Carl Sjöström. 

Kompletterande vårdinsatser stärker varandra

Multimodal rehabilitering, MMR, handlar om att flera yrkesgrupper samlas runt en patient och samordnar insatser utifrån sina kompetenser. Tanken är att insatserna ska komplettera och stärka varandra. I MMR-teamet i Ockelbo kommer sju yrkesgrupper att samarbeta. Förutom Carl Sjöström ingår bland annat en familjeläkare, en arbetsterapeut, en fysioterapeut och psykiatrisköterskor.

Sedan många år finns väl fungerande MMR-team på hälsocentralen i Edsbyn och på rehabiliteringsmedicin i Sandviken. Men hälsocentralen i Ockelbo blir först i länet att arbeta utifrån vårdens nya nationella riktlinjer, som kom i oktober 2022, det så kallade vårdförloppet för patienter med långvarig smärta.

– Teamet kommer i första steget ta emot nästan alla patienter med långvarig smärta som är färdigutredda. Även om vi fortsätter arbeta individuellt med patienten är det en vinst att vi samarbetar, säger psykiatrisköterskan Anna Stenberg Bjuhr i Ockelbo. 

”Kommer att avlasta och frigöra resurser”

MMR-teamet kommer att ta hand om patienter som är både långtidssjukskrivna, arbetande och pensionärer. Carl Sjöström förklarar att orsakerna varierar till långvarig smärta. De vanligaste är fibromyalgi, olika ledsmärtor, buksmärtor utan kirurgisk eller gynekologisk orsak, samt smärta som kvarstår efter läkta skador (från till exempel ett diskbråck). Patienterna kan också ha depressioner, stress- eller ångestsymtom.

– Till en början behöver vi avsätta mycket tid i en redan hårt belastad primärvård. Men på längre sikt tror vi att MMR-teamets arbete kommer att avlasta och frigöra resurser. Vår chef har sagt att vi får ta tid den tid vi behöver till våra teammöten. Det är jätteviktigt att vi har hennes stöd, säger fysioterapeuten Agneta Eklöf.

Patienter kommer att erbjudas behandling både individuellt och i grupp. Gruppbehandlingen innehåller bland annat föreläsningar samt gruppaktiviteter med fysisk och mental träning. Där får patienterna lära sig mer om hur smärta fungerar. De får också verktyg att påverka den egna smärtupplevelsen.

– Målet är inte alltid att bli smärtfri, utan att kunna leva med smärtan. Och att må bättre och få en ökad livskvalitet. Vi vill hjälpa dem att leva i linje med sina värderingar trots smärtan eller tillsammans med smärtan, säger psykiatrisköterskan Anna Stenberg Bjuhr. 

Ojämlik och underutvecklad vård

Redan 2006 kom den första rapporten från Socialstyrelsen om att vården i Sverige var ojämlik och underutvecklad för personer med långvarig smärta. Sedan har det inte hänt särskilt mycket då bristerna finns kvar i nästan hela landet, förklarar läkaren Carl Sjöström.

– Det finns också en misstolkning om att alla patienter ska behandlas som om de hade akut smärta. Akut och långvarig smärta är två skilda saker och behöver behandlas på olika sätt, säger Carl Sjöström.

Inom Region Gävleborg pågår ett arbete att ta fram nya arbetssätt för den här patientgruppen utifrån det nya vårdförloppet. Men det arbetet är ännu inte klart. När nu Ockelbo startar sitt MMR-team kan det fungera som en slags pilotverksamhet, tror Carl Sjöström.

– Vi behövde komma igång, därför tjuvstartade vi. Vi har tagit lärdom av liknande team i Uppsala och Edsbyn. Om vårt arbetssätt fungerar kan det införas på fler hälsocentraler i Region Gävleborg, säger Carl Sjöström.