Vaccination mot influensa erbjuds alla medarbetare inom Region Gävleborg

Nu är det snart dags för personalvaccinationer mot influensa. Precis som förra året erbjuds alla medarbetare som är anställda inom Region Gävleborg kostnadsfri vaccination. Här hittar du mer information om vad som gäller.

Illustration av en spruta

Så här går det till

  • Medarbetare kan vaccinera sig vecka 47 och vecka 48 på de öppna vaccinationstillfällen som erbjuds på sjukhusen i Bollnäs, Gävle och Hudiksvall.
  • Du som inte kan komma till de öppna vaccinationstillfällena kan från den 5 december ta din vaccination på en hälsocentral. Du ska då visa upp ditt e-tjänstekort.
  • Vaccinationen är kostnadsfri för medarbetare i Region Gävleborg (gäller även studenter, praktikanter och inhyrd personal inom patientnära vård).
  • Visa e-tjänstekort (studentlegitimation).
  • Det går även att vaccinera sig kostnadsfritt hos privata hälsocentraler som ingår i primävårdsuppdraget.
  • För de enheter som kan och har möjlighet att vaccinera sin egen personal finns information i huvudrutinen Vaccination mot influensa och covid-19, 2023–2024 – Platina id 09-791965 (pdf)

Tid och plats – personalvaccinationer influensa

Det finns öppna vaccinationstillfällen på sjukhusen i Bollnäs, Gävle och Hudiksvall. Tid och plats hittar du under rubriken ”Personalvaccinationer”.

Personalvaccinationer i kommunal eller privat verksamhet

Smittskydd bekostar inte vaccination för sjuk- och omvårdnadspersonal i kommunal eller privat verksamhet. Det kan gälla till exempel personal på SÄBO och inom hemsjukvård.

Sjuk- och omvårdnadspersonal i kommunal regi ges möjlighet att vaccinera sig på sin hälsocentral mot kostnad. Hör med din arbetsgivare om det finns en överenskommelse om ersättning.

Omvårdnadspersonal och sjukvårdspersonal i kommunal regi har möjlighet att vaccinera sig från och med vecka 47.