Vaccinationer mot covid-19 och influensa hösten 2023

Tisdagen den 7 november börjar vaccinationerna mot covid-19 och influensa. Nytt för säsongen är att dessa två vacciner i så stor utsträckning som möjligt ges samtidigt till de invånare som rekommenderas vaccin.

På smittskydds nya webbplats hittar du den information du behöver i ditt dagliga arbete rörande vaccinationerna mot covid-19 och influensa. Här finns också huvudrutinen. Läs gärna den som en förberedelse i arbetet med vaccinationerna: 

Samvaccination - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

6 oktober – ett viktigt datum

Fredagen den 6 oktober är ett viktigt deadline-datum att förhålla sig till för att vaccinationsarbetet ska ”flyta på” bra. Följande gäller och finns beskrivet i detalj i huvudrutinen: 

  • Ni som använder bokningsbara tider – kontrollera att ni har tillräckligt med bokningsbara tider i clinic24.
  • Ni som önskar drop-in – anmäl era drop-in-tider till webbredaktionen.
  • Gå igenom din hälsocentrals information på 1177.se så att uppgifterna på kontaktkorten stämmer. Rensa uppgifter i tillfällig information, den så kallade ”gula rutan”.

Så här går vaccinationerna till

  • Tid kan bokas digitalt via 1177.se/Gavleborg med hjälp av bank-id eller e-legitimation.
  • Drop-in-vaccinationer. Tider och platser finns på 1177.se/Gavleborg
  • Det går också att ringa telefonsupporten 026-15 03 00 för att boka, omboka eller avboka. Det gäller för vaccination både mot covid-19 och influensa.

Exempel på informationsinsatser

  • Kallelser gällande vaccinationerna skickas till cirka 11 000 invånare som är 80 år och äldre. En hälsodeklaration inkluderas i utskicket som landar i brevlådorna vecka 43. Vid samma tidpunkt får även de som är över 65 år ett vykort med information om vaccinationerna samt hälsodeklaration. 
  • Informationsmaterial, exempelvis affischer kommer att skickas ut till berörda verksamheter i mitten av oktober. 
  • Det finns också möjlighet att få sms-påminnelse om vaccinationerna. Be anhöriga och patienter att registrera sig genom att skicka ett meddelande med texten VACCIN till 71370. Innan vaccinationerna börjar skickas en påminnelse. 
  • Hjälp gärna till att sprida informationen om vaccinationerna i möten med både anhöriga och patienter. Din insats är viktig och räddar liv.

Personalvaccinationer – influensa

All personal med anställning inom Region Gävleborg kommer även i år att erbjudas kostnadsfritt influensavaccin (gäller ej Folktandvården). Det gäller även studenter, praktikanter och inhyrd personal inom patientnära vård. Mer information om tid, plats och genomförande kommuniceras bland annat på Plexus i slutet av oktober.