Vaccinationer mot pneumokocker – nu ett nationellt vaccinationsprogram

Den 1 december 2022 infördes ett kostnadsfritt nationellt vaccinationsprogram mot pneumokocker. Den största förändringen för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården är att dessa vaccinationer ska registreras och rapporteras till det nationella vaccinationsregistret, NVR.

Region Gävleborg erbjuder också kostnadsfri vaccination, men till en större grupp än de som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet.

Personer som inte ingår i det nationella vaccinationsprogrammet ska därför heller inte rapporteras till NVR. Däremot ska vaccinationen registreras i journalsystemen PMO/Melior och Svevac.

Vaccinationer ska registreras – ny knapp i Svevac

Du registrerar vaccinationerna som vanligt, men vaccinationer som ges inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet ska även rapporteras till det nationella vaccinationsregistret, NVR. Det sker genom en ny knapp i Svevac. Se rutinen Registrering av pneumokockvaccination, överföring till nationella vaccinationsregistret – Platina id 09-718459 (pdf).

Från den 1 december 2022 är det obligatoriskt för Region Gävleborg som vårdgivare att registrera och rapportera pneumokockvaccinationer till NVR. Det gäller för patienter som inkluderas i det nationella vaccinationsprogrammet; vissa riskgrupper och personer som fyller 75 år under innevarande år.

NVR gör det möjligt att ta fram och följa upp statistik samt utvärdera och kvalitetssäkra nationella vaccinationsprogram. Registreringen utgör också underlag för ekonomisk ersättning.

Syftet med vaccinationsprogrammet mot pneumokocker är att säkerställa att personer som har en ökad risk att bli smittade eller allvarligt sjuka av en infektion erbjuds ett skydd genom vaccination.

Samlad information till dig i vården

Information om pneumokockvaccination, riskgrupper och hur du går till väga för att registrera vaccinationen se sidan Pneumokocker invasiv infektion