Koufidis Charilaos, Hygienveckan

Vårdhygieniska rutiner efter 29 september

Rekommendationer för vård och omsorg är oförändrade även om Folkhälsomyndigheten har hävt de flesta av restriktionerna som gäller samhället. Det är viktigt att aktörer i vård och omsorg fortsätter att skydda alla patienter.

Rekommendationerna nedan gäller alla anställda inom vård och omsorg, se dokument Aktuella vårdhygieniska rutiner inom vård och omsorg i Gävleborg efter 29 september 2021 (pdf)

Följ rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten

  • Stanna hemma och undvik att träffa andra vid symtom.
  • Vid symtom, testa dig (det gäller både vaccinerade och ovaccinerade) tidigast 3 månader efter genomgången covid-19 eller på medicinsk indikation.
  • Följ basala kläd- och hygienregler.

Covid-19-strategin i vård och omsorg baseras på:

  • Fortsatt vaccinering av både patienter och personal anställd inom vård och omsorg.
  • Smittspårning med testning av exponerade oavsett vaccinationsstatus.
  • Generös provtagning av symtomatiska individer.

På arbetsplatsen inom vård och omsorg gäller:

  • Source control i alla nära kontakter inom 2 meter.
  • Undvik trängsel och köbildning även på arbetsplatsen.

Vårdhygieniska rekommendationer

Vid hantering av patient med misstänkt och bekräftad covid-19 ska personalen skydda sig (oavsett vaccinationsstatus eller genomgången covid-19) enligt vårdhygieniska rekommendationer.

Covid-19 handläggningsrutin

Personal med positiv covid-19 hushållskontakt ska provta sig oavsett vaccinationsstatus enligt 4.5.14 i covid-19 handläggningsrutin.

Återgång till gruppaktiviteter

Successiv och smittsäker återgång till gruppaktiviteter kan ske enligt rekommendation.

Smittspårning

Vid smittspårning ska vårdhygien informeras utöver den obligatoriska anmälan i SmiNet. Smittspårning utförs enligt rutin.

Provtagning efter utlandsresa

För provtagning efter utlandsresa utanför Norden gäller Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Antigentest

Vid antigentestning inom vård och omsorg gäller antigentester upphandlade och validerade av arbetsgivare eller Regionen Gävleborgs upphandlade antigentest som har validerats av klinisk mikrobiologi. Analyserna ska utföras av för detta ändamål utbildad personal. Inför införande av antigentestning på en enhet ska tillvägagångssätt och syfte diskuteras med vårdhygien och en lokal skriftlig rutin ska utarbetas. Så kallade självtester som kan köpas på till exempel apotek (och analysen utförs av köparen själv) rekommenderas inte i vård och omsorg.

Sjukhusbesök

Besök rekommenderas på ett smittsäkert och kontrollerat sätt enligt 7.2.3 i vårdhygieniska rekommendationen.

 
För alla aktuella covid-19 rutiner/rekommendationer hänvisas till samlad information om covid-19 på * Plexus och Samverkanswebben (ruta ”Information från smittskydd”).

Riktlinjerna gäller tills vidare och kommer att utvärderas löpande, med hänsyn tagen till pandemins fortsatta utveckling. 

* Plexus är endast åtkomligt för medarbetare med inloggning till intranätet.