Barnrättsarbetet i Region Gävleborg

Barnrätt är ett samlingsbegrepp för de regler som rör barns rätt i samhället. Med barn avses alla människor upp till 18 år. Den här sidan vänder sig till dig som arbetar i Region Gävleborg eller inom en samverkande aktör och har behov av mer information och inspiration om barnrättsarbetet.

Region Gävleborg har i sina styrdokument prioriterat målgruppen barn och unga med tillägget att barnets rättigheter gäller, därför behöver alla som arbetar för Region Gävleborg fördjupa sina kunskaper om barnets rättigheter. Alla barn har samma rättigheter oberoende av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Barns rättigheter i Sverige gäller oberoende av barnets födelseland och föräldrarnas bakgrund eller situation.

På samverkanswebben barnrätt samlas information om vad barnrätt handlar om för Region Gävleborg i form av frågor och svar om barnkonventionen som lag och hänvisande information om barnets rättigheter allmänt. Här samlas också information om barnrätten inom hälso-sjukvården, kultur och flera andra områden Region Gävleborg ansvarar för. Du hittar även rutiner och handlingsplaner och mer information viktigt för dig som arbetar i Region Gävleborg.

Filmklippet nedan syftar till att synliggöra att sidan finns och vad den handlar om. Dela gärna.

Kontakt

Linnéa Humble
Strateg barnrätt, ungdomspolitik, Regional utveckling
026 - 53 13 97
072 - 504 73 46

Frida Stoltz
Strateg
026 - 53 10 12
073 - 091 83 43
frida.stoltz@regiongavleborg.se