Samverkansforum

För att uppnå en god och jämlik hälsa i Gävleborg krävs samverkan. Region Gävleborg samverkar med många aktörer i länet.

Målsättningen är att Region Gävleborg ska bidra till att skapa goda och likvärdiga möjligheter, livsvillkor och hälsa i Gävleborg – i samverkan med andra; det offentliga likväl som det ideella, akademin, näringslivet och invånarna själva. En god samverkan mellan aktörer i Gävleborg ökar möjligheterna för goda effekter på lång sikt för befolkningens och enskilda individers hälsa.