Regionalt verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer inom området folkhälsa

Region Gävleborg samverkar på olika sätt med den ideella idéburna sektorn inom området folkhälsa, bland annat genom verksamhetsbidrag till regionala organisationer som driver verksamhet i minst fyra av länets kommuner.

Syfte

Det regionala verksamhetsbidragets syfte är att stödja föreningar och organisationer på länsnivå så att de självständigt och med kontinuitet kan arbeta för att aktivera och stimulera medlemmar att delta i samhällsutvecklingen i Gävleborg. De ideella idéburna organisationerna i Gävleborg står för en unik och betydelsefull del av utvecklingen i regionen.

Genom olika organisationer får länets invånare möjlighet att utveckla sina intressen och att driva sina frågor. Ett engagerat organisationsliv är en viktig demokratifråga och stimulerar till en positiv utveckling inom många olika områden i samhället.

Vem kan söka?

Ideella idéburna organisationer i Gävleborgs län vars verksamhet syftar till att stimulera folkhälsa. Organisationen ska uppfylla verksamhetsbidragets kriterier.

Kriterier

Bidraget kan sökas av organisationer med verksamhet i minst fyra av länets kommuner, är demokratiskt uppbyggd med egen styrelse och öppna för alla, med frivilligt medlemskap.

Verksamheten ska drivas utan kommersiellt syfte. Verksamhet för barn och unga är prioriterad.

Om organisationen har verksamhet i flera län, ska den del av verksamheten som bedrivs i Gävleborg beskrivas separat.

Regler för verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer (pdf)

Ansökan

Ansökningsperiod 1 maj–1 september.

Ansökan sker enbart i Ehandlingar.se

Ehandlingar.se är Region Gävleborgs digitala system för ansökningar om stöd, bidrag, uppdrag, priser och stipendium. Läs mer om det nya systemet här: www.regiongavleborg.se/ehandlingar

Är det första gången du använder e-handlingar?

  • Gå in på sidan, skaffa inloggningsuppgifter (Skapa nytt konto) och välj Gävleborg som län.
  • När du är inloggad hittar du ansöknings-/redovisningsformulär. Välj ansökningsformuläret ”Regionalt verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer inom området folkhälsa”.

Lathund för ehandlingar.se (pdf)
Guidance for ehandlingar.se (pdf)

Observera att ansökningar som inte är kompletta eller som inkommer efter 1 september kommer inte att handläggas.

Utdelning

Beslut fattas av Hållbarhetsnämnden en gång per år och avser bidrag för nästföljande år. Ansökningsperioden är 1 maj till 1 september.

Tips kring formalia för ideella föreningar

En sammanställning av hjälpsamma tips för ideella föreningar baserade på information från Demokrativillkorsutredningen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, med flera.

Tips kring formalia för ideella föreningar (pdf)

Mer information

Om Region Gävleborgs övriga möjligheter till stöd via bidrag, priser och stipendier:

Stöd, bidrag, priser och stipendier - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

Stöd, bidrag, priser och stipendier - Kultur Region Gävleborg (regiongavleborg.se)