Välkommen till FoU Välfärd

FoU Välfärd är en forsknings- och utvecklingsenhet inom Region Gävleborg som arbetar med stöd till kunskapsutveckling inom socialtjänst samt angränsande välfärdsområden i Gävleborgs län. Verksamheten är baserad på vetenskapligt förankrade metoder och arbetssätt som utformas i samklang med de praktiserande verksamheternas uttryckta behov och praktiknära kunskapsutveckling.

FoU Välfärd utgör även en del av den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) i frågor som rör socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. Det gäller både samverkan mellan kommunerna i länet liksom samverkan mellan Region Gävleborg och kommunerna, i syfte att stödja utveckling och kvalitetssäkring av välfärden.

FoU Välfärd arbetar med olika typer av uppdrag, bland annat

  • utvärdering och följeforskning i anslutning till projekt och verksamheter
  • praktiknära forskning
  • systematisk uppföljning
  • omvärldsbevakning och kunskapsspridning
  • stöd vid implementering av nya metoder och arbetsformer
  • handledning och metodstöd vid utvecklings- och utvärderingsarbete
  • samordning av regionala utvecklingsarbeten och utbildningssatsningar
  • samordning av regionala nätverk som involverar olika aktörer inom välfärdsområdet.

Senaste publicerade rapporterna

En kartläggning av lokal operativ samverkan inom kvinnofrid. Arbetsrapport 2023:1 (pdf) Författare: Tord Fredriksen och Katarina Lundin

Aktualiseringar barn och unga. Halvårsrapport 2023 (pdf)

Aktualiseringar vuxna. Halvårsrapport 2023 (pdf)

Att dokumentera socialtjänstens insatser för vuxna - Aktualiseringar till socialtjänsten i Gävleborg 2022, i jämförelse med 2018–2021. FoU rapport 2023:4, författare Per Åsbrink (pdf)

Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga - Aktualiseringar till socialtjänsten i Gävleborg 2022 i jämförelse med perioden 2014–2021. FoU rapport 2023:5, författare Per Åsbrink (pdf)

Att öka kunskapen om barnen i öppenvården – FoU rapport 2023:3, författare Karin Tillberg Mattsson, Rickard Mobäck och Jofen Kihlström (pdf)

Framsteget – När civilsamhället hjälper till. FoU rapport 2023:2, författare Jofen Kihlström (pdf)

Styrka Hela Livet i Hudiksvall – Slutrapport från följeforskning i anslutning till verksamheten, FoU rapport 2023:1, författare: Kaj Gustafsson (pdf)

Att dokumentera socialtjänstens insatser för vuxna. Första halvåret 2022, Arbetsrapport 2022:4, Författare: Per Åsbrink (pdf)

Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga. Första halvåret 2022, Arbetsrapport 2022:3, Författare: Per Åsbrink (pdf)

Att dokumentera socialtjänstens insatser för vuxna Aktualiseringar till socialtjänsten i Gävleborg 2021, FoU Rapport 2022:4, Författare: Per Åsbrink (pdf)

Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga. 2021 i jämförelse med perioden 2013–2020, FoU Rapport 2022:3, Författare: Per Åsbrink (pdf)

Att öka kunskapen om barnen i öppenvården, Arbetsrapport 2022:2. Författare: Karin Tillberg Mattsson och Rickard Mobäck (pdf)

Intoxikationsdödlighet i Söderhamn - en registerstudie av narkotika- och läkemedlsdödlighet i Söderhamns kommun, FoU rapport 2022:1. Författare: Kaj Gustafsson (pdf)

Våld i nära relationer i Gävle kommun - Medborgarundersökning, 2021.
FoU rapport 2022:2. Författare: Oskar Andersson, Rickard Mobäck (pdf)

Hälsoundersökningar i Gävleborgs län, för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, Arbetsrapport 2022:1. Författare: Maria Eriksson (pdf)