Regionala forskningsrådet i Mellansverige

Sjukvårdsregionala forskningsrådet utlyser årligen forskningsanslag till klinisk forskning för medarbetare vid Region Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro. Genom samverkan gör vi varandra och forskningen ännu bättre, till tydlig nytta för patienter och medborgare.

RFR:s webbplats

Kontakt: regionalaforskningsradet@regiongavleborg.se

Läs gärna mer om hur forskningsrådet stärker den kliniska forskningen.