Forskning och studier

Om forskning och studier för vårdgivare och samverkansaktörer.

Johner Bildbyra AB
+46 8 644 83 30
info@johner.se
sales@johner.se

I Region Gävleborg finns en avdelning som har till uppgift att skapa goda förutsättningar att bedriva forskning inom hela Region Gävleborg, Centrum för forskning och utveckling. Avdelningen ska bidra till en kreativ forskningsmiljö, stödja och stimulera forskning och systematiskt utvecklingsarbete på vetenskaplig grund.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, vänder sig till sjuksköterskestudenter och genomförs inom Region Gävleborgs verksamheter eller i verksamheter som arbetar på uppdrag av Region Gävleborg.