Informationsmaterial och trycksaker för covid-19

Informationsmaterial och trycksaker med information, instruktioner och rekommendationer kopplat till corona. För personal, patienter och invånare.

Enheter inom Region Gävleborg som behöver hjälp med utskrift kan kontakta serviceenhet.gastrikland@regiongavleborg.se för utskrift i A4 eller A3. Meddela enhetens budstation.

Affischer

Gå inte in om du har symtom

Affisch avrådan från att gå in i lokalen om du har feber, snuva, utslag eller är illamående. Fyra språk, svenska, engelska, ukrainska och arabiska. En version där man uppmanas att ringa på klockan och en version där man kan fylla i telefonnummer för kontakt.

Avrådan gå inte in i lokalen vid symtom – ring på klockan – affisch A3-format (pdf)

Avrådan gå inte in i lokalen vid symtom – ring telefonnummer – affisch A3-format (ifyllnadsbar pdf)

Munskydd

Affisch Munskydd – Rätt och fel – affisch A3-format (pdf)

Affisch Munskydd – Rätt och fel – affisch A4-format (pdf) 

Affisch Munskydd – affisch A3-format (pdf)

Så använder du munskydd (pdf)

Munskydd – animerad film

Vaccinationer – hänvisningsskyltar

Information efter vaccination

Fortsätt följa rekommendationerna efter vaccinering

Sjukhus och vårdbyggnader

Affisch för att hindra personer med coronasymtom att gå in i lokalen - mottagningar svenska (pdf)

Affisch för att hindra personer med coronasymtom att gå in i lokalen - mottagningar engelska (pdf)

Affisch för att hindra personer med coronasymtom att gå in i lokalen - avdelningar (pdf)

Administrativa byggnader

Affisch för att hindra personer med coronasymtom att gå in i lokalen (pdf)